مصطفی شایسته: واقعاً خبر خاصی نیست!

سینما سینما – علی اناری: «خبر خاصی نیست»، دومین فیلم مصطفی شایسته بر پرده سینماها در حال اکران است.

آنونس فیلم «خبر خاصی نیست» با حضور رضا کیانیان و افسانه بایگان

«خبر خاصی نیست» دومین فیلم مصطفی شایسته بعد از «من همسرش هستم»، اکران خود را در سینماهای تهران آغاز کرده است.

آخرین ها