گفتگوی تصویری کوتاه محمد حقیقت با مصطفی فرزانه درباره صادق هدایت

گفتگوی تصویری کوتاه محمد حقیقت با مصطفی فرزانه درباره صادق هدایت را ببینید.

مصطفی فرزانه درگذشت

مصطفی فرزانه، نویسنده و فیلمساز در سن ۹۳سالگی درگذشت.

مرور آثار مستند مصطفی فرزانه از پیشگامان سینمای مستند ایران در هاشور

آثار مصطفی فرزانه از پیشگامان سینمای مستند ایران برای نخستین بار در سایت هاشور نمایش داده می شود.

آخرین ها