کتاب «درآمدی بر تحلیل تصویر» منتشر شد/ معرفی کتاب

کتاب «درآمدی بر تحلیل تصویر» نوشتۀ مارتین ژولی، نویسنده فرانسوی و پژوهشگر هنراست که با ترجمه و تالیف مینو خانی و مصطفی گودرزی روانه بازار نشر ایران شده است.

آخرین ها