تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به مطالبات سینماگران

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و مدیرکل حوزه وزارتی از تشکیل کارگروه پیگیری مطالبات اهالی سینما در این وزارتخانه خبر داد.

آخرین ها