برش‌های کوتاه/ اولین صدای ضبط شده تاریخ ایران

اولین صدای ضبط شده تاریخ ایران (۱۲۸۴) صحبت‌های مظفرالدین شاه قاجار خطاب به اتابک اعظم برگرفته از صفحه عکس‌های تاریخی ایران

آخرین ها