نشست‌های تاریخ سینمای ایران برگزار می‌شود

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سازمان سینمایی با همکاری معاونت هنری فرهنگستان هنر، مجموعه نشست‌های پژوهشی تاریخ سینمای ایران را برگزار می‌کند.

آخرین ها