در جلسه مسوولان سینمایی با وزیر فرهنگ ایتالیا چه گذشت؟

در دیدار رئیس سازمان سینمایی با وزیر فعالیت های فرهنگی و گردشگری ایتالیا بر ضرورت اقدامات عملی در توسعه همکاری‌های مشترک سینمایی دو کشور تاکید شد.

آخرین ها