معاون صدا پاسخ داد؛ تغییرات در رادیو ادامه دارد؟/ خداحافظی با برنامه‌های بدون اولویت

علی بخشی‌زاده معاون صدای سازمان صداوسیما درباره اینکه تغییرات در معاونت صدا ادامه دارد یا خیر توضیحاتی را ارائه کرد.

آخرین ها