دبیر دهمین جشن مستقل انیمیشن انتخاب شد/ تغییر در ساختار برگزاری

رییس هیات مدیره صنف انیمیشن از انتخاب معین صمدی به عنوان دبیر دهمین جشن مستقل انیمیشن خبر داد.

آخرین ها