معرفی پروژه جدید کارگردان «چرنوبیل»‌؛ یک مینی سریال با اقتباس از رمانی مشهور

یوهان رِنک کارگردان «چرنوبیل» سریالی که برنده جایره امی شد، قرار است کارگردان سریال «مغ» یا «مجوس» شود.

آخرین ها