بازیگر فرانسوی رییس بخش دوربین طلایی جشنواره کن شد

ملانی تیری بازیگر فرانسوی به عنوان رییس هیات داوران بخش دوربین طلایی جشنواره فیلم کن ۲۰۲۱ انتخاب شد.

آخرین ها