ورنر هرتزوگ: فقط به حماقت اعتقاد دارم

همزمان با انتشار فیلم مستند «اینک بنگر، خیال‌اندیشی جهان متصل به هم را»، ورنر هرتزوگ، در برنامه «WTF» در گاراژ معروف مارک مارون با او به مصاحبه نشست.

آخرین ها