انتقاد نصرالله مدقالچی از دوبله‌های زیرزمینی؛ ویراستاران واحد دوبلاژ تخصص کافی ندارند/ نمی‌توانیم مردم را فریب دهیم

نصرالله مدقالچی دوبلور مطرح از دوبله‌های زیرزمینی که هنوز هم رواج دارند انتقاد کرد و خواستار برخورد وزارت فرهنگ با آنها شد.

آخرین ها