گفت‌وگو با فرناندو آرابال/ فقط افراد دیوانه هستند که می‌توانند رؤیاها را محقق کنند

سینماسینما: محمدجواد استادی با فرناندو آرابال نمایشنامه نویس اسپانیایی گفت‌وگویی انجام داده که در روزنامه شرق منتشر شده است. این گفت‌وگو را می‌‌خوانید:

آخرین ها