بیضایی را چه کسی از مملکت بیرون کرد؟/فرهادی اگر وسط فیلمش جانماز پهن کند باز از نظر شما بد است/ متن کامل

 به گزارش سینماسینما، کیوان کثیریان و مهدی آذرپندار، منتقدان سینما با حضور در برنامه شهرفرنگ به بررسی چالش های نقد فیلم در سینمای ایران پرداختند.

آذرپندار: معلوم نیست این وزیر ارشاد با خودش چندچند است!/ فیلم- ۴

پنجشنبه شب کیوان کثیریان و مهدی آذرپندار، منتقدان سینما با حضور در برنامه شهرفرنگ به بررسی چالش های نقد فیلم در سینمای ایران پرداختند.

لطفا از صندلی نظام بلند شوید تا بحث کنیم، مگر نظام به شما نمایندگی داده؟/فیلم- ۳

به گزارش سینماسینما، پنجشنبه شب کیوان کثیریان و مهدی آذرپندار، منتقدان سینما با حضور در برنامه شهرفرنگ به بررسی چالش های نقد فیلم در سینمای ایران پرداختند. بخش سوم  این مناظره را در فیلم زیر ببینید.

آخرین ها