هدیه فاطمه معتمدآریا به موزه سینما

فاطمه معتمدآریا جایزه منشور طلائی کوروش کبیر را به موزه سینما اهدا کرد.

آخرین ها