پیش از آن‌که دوزاری بشویم پنجاه تومانی بودیم!

منصوره بسمل – ماجرای رفتار کنترل‌نشدهٔ لیلا حاتمی در مقابل خبرنگاران و انتشار آن از سوی رسانه‌ها جنجالی شد و در حال فروکش بود که اژد‌ها وارد شد و در دفاع از همکار عزیزش لقب «دوزاری» را به خبرنگاران تقدیم کرد… و البته واکنش آقای اژد‌ها خیلی بهتر از خانم اضمحلال بود؛ چون در توهینش […]

آخرین ها