سرنوشت آخرین فیلم مسعودِ کیمیایی چه شد؟ /«قاتل اهلی» در سکوت خبری تولید می‌شود

  مسعود کیمیایی این بار می‌خواهد در سکوت خبری و بدون انتشار خبر، مراحل پیش تولید «قاتل اهلی» را طی کند تا اتفاقات دفعه گذشته برای او تکرار نشود.

آخرین ها