ویژه‌برنامه معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف در زمینه سینما

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه صنعتی شریف با همکاری کانون سینما و نشریه سینمایی دکوپاژ یک ویژه‌برنامه سینمایی را برگزار می‌کند.

نگاهی به فیلم «ترومای سرخ»/ موبایل سرخ

در «ترومای سرخ» ما همانند موبایل فقط با حس شنیداری روبه‌رو هستیم

آخرین ها