توضیح «منیژه محامدی» درباره یک ادعا

منیژه محامدی در یادداشتی درباره صحبت‌هایی که در کتاب «خاطره‌بازی پیشکسوتان تئاتر» از قول یکی از هنرمندان درباره وی مطرح شده است، توضیحاتی ارائه داد.

منیژه محامدی خاطرات زندگی خود را می‌نویسد

منیژه محامدی، هنرمند با سابقه تئاتر در روزگار کرونا زده فعلی، دست به قلم شده و مشغول نوشتن است و این بار خاطرات زندگی خود را می‌نویسد.

آخرین ها