راهیابی «من اینجا هستم» به جشنواره فیلم شانگهای

فیلم “من اینجا هستم” سومین ساخته عباس امینی به بخش اصلی جشنواره فیلم شانگهای راه یافت.

آخرین ها