مکزیک نماینده خود را به اسکار معرفی کرد

فیلم سینمایی «من دیگر اینجا نیستم» از سوی کشور مکزیک برای حضور در بخش بهترین فیلم بین المللی به اسکار معرفی شد.

آخرین ها