گرانترین فیلم تاریخ سینمای هندوستان ساخته می شود

گرانترین فیلم تاریخ سینمای هندوستان با اقتباس از حماسه «مهابهاراتا»‌ ساخته می‌شود.

آخرین ها