کاوه مظاهری: «بوتاکس» یک کمدی سیاه است

کارگردان فیلم سینمایی «بوتاکس» بیان کرد این یک اثر کمدی سیاه است که با «فارگو» برادران کوئن مقایسه شده است.

آخرین ها