روایت علیرضا زرین دست از حادثه ای که برای مهدی فخیم زاده پیش آمد

 طاهره آشیانی در جام جم نوشت : علیرضا زرین دست، یکی از بهترین فیلمبرداران سینمای ایران است.فیلمبرداری که نورپردازی هایش زبان زد عام و خاص است. برخی او را تکنیکی ترین فیلمبردار سینمای ایران می دانند.او برای فیلمبرداری از ابزار حرکتی استفاده می کند که مختص خودش است. زرین دست فیلمبرداری آثاری مانند عروسی خوبان، […]

آخرین ها