شکارچیان مرگ و کاسبان عزا

مهدیسا صفری‌خواه در سایت شما رسانه نوشت : برای پخش تصاویر دردناک در رسانه‌های کشور انگار هیچ‌دستورالعمل خاصی وجود ندارد. حتا به وجدانمان هم اعتماد نمی‌کنیم به پیامی که می‌دهد؛ اینکه کاسبان مرگ را مردم دوست ندارند. سلبریتی‌ها بیشتر از همه در معرض خطرند؛ اما آنها یک تریبون برای اعتراض به بی‌وجدانی ما مردم دارند. در […]

آخرین ها