نبرد با کلیشه‌های زندگی مدرن در مجموعه مستند «ضد»

تهیه‌کننده و کارگردان «ضد» گفت: این مجموعه مستند با به چالش کشیدن کلیشه‌های سبک زندگی مدرن می‌کوشد آدم‌ها را وادار کند که جهان پیرامونشان را متفاوت ببینند.

آخرین ها