«قاب خالی» آماده نمایش می‌شود/ پایان تدوین و آغاز صداگذاری

تدوین فیلم تلویزیونی «قاب خالی» به کارگردانی حسین ابراهیمی دستگردی به تازگی به پایان رسیده است و این روزها مرحله صداگذاری را پشت سر می‌گذارد.

آخرین ها