با حکم مدیرکل هنرهای نمایشی؛ رئیس شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش منصوب شد

مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با صدور حکمی مهدی امینی را به‌عنوان رئیس شورای ارزشیابی و نظارت بر نمایش این اداره کل را منصوب کرد.

آخرین ها