یکی از کارگردانان حاضر در جشنواره تئاتر دانشگاهی مطرح کرد/ جشنواره بدون مخاطب معنا ندارد

کارگردان نمایش «ریچارد سوم» که در اولین روز بیست و سومین جشنواره تئاتر دانشگاهی به صحنه رفت معتقد جشنواره با مخاطب معنا پیدا می‌کند و آثار صرف جایزه و برنده شدن به صحنه نمی‌روند.

آخرین ها