کارگردان «یه گاز کوچولو»: اطراف تئاتر شهر باید ساماندهی شود/ تجمع معتادان در پارک

کارگردان «یه گاز کوچولو» گفت: اطراف تئاتر شهر و پارک به مرکزی برای تجمع معتادان تبدیل شده است که این وضعیت باید ساماندهی شود.

آخرین ها