پروانه نمایش یک فیلم صادر شد

پروانه نمایش یک فیلم سینمایی از سوی شورای پروانه نمایش صادر شد.

گفت‌وگو با مهدی خسروی، کارگردان «هفت معکوس»/ می شد نتیجه بهتری گرفت

کارگردن «هفت معکوس» جایی گفته: «تمام سعی‌ام را کرده‌ام تا یک فیلم متفاوت بسازم؛ چه از لحاظ مضمون و چه از لحاظ ساختار». در گفت وگو با ما اما، با اینکه همچنان این بر این نکته تأکید دارد، معتقد است کار می شد نتیجه ای بهتر از آنچه هست به بار بدهد.

نگاهی به فیلم «هفت معکوس» ساخته مهدی خسروی/ چالش شمشیر دولبه

«هفت معکوس» برای کارگردان آن حرکتی رو به جلو محسوب می‌شود.

آخرین ها