معرفی مدیر دبیرخانه و مدیر هنری سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر

مدیر دبیرخانه و مدیر هنری سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر معرفی شدند.

آخرین ها