اولین تصویر از مهدی زمین پرداز در «دیدن این فیلم جرم است!»

اولین تصویر از مهدی زمین پرداز با ایفای نقشی متفاوت در «دیدن این فیلم جرم است!» به نویسندگی و کارگردانی رضا زهتابچیان و تهیه کنندگی محمدرضا شفاه منتشر شد.

آخرین ها