تدوین «دوزیست» به پایان رسید

با پایان تدوین فیلم سینمایی «دوزیست» توسط مهدی سعدی، بزودی مراحل صداگذاری و ساخت موسیقی فیلم آغاز می‌شود.

آخرین ها