بهزاد فراهانی از مهدی فتحی می‌گوید/ هیچ بازیگری به قدر او به مردم نزدیک نبود

همه می‌دانند مهدی فتحی بازیگری تکرارنشدنی بود اما شاید کمتر کسی بداند که او دستی هم بر کُشتی گرفتن و هماوردی داشت و با جهان پهلوان تختی نیز بر تشک کشتی زورآزمایی کرده بود.

آخرین ها