کارگردان مستند تحسین شده «آواز جغد کوچک»، «سمفونی سیمرغ» را می‌سازد

کارگردان «آواز جغد کوچک» مستند دیگری را درباره پرندگان با نام «سمفونی سیمرغ» می‌سازد.

آخرین ها