با حضور رئیس سازمان سینمایی؛ هیات امنای جدید مرکز گسترش معرفی شدند

هیات امنای تازه مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با حضور رئیس سازمان سینمایی، معرفی شدند.

«بزم رزم» در برنامه «عصرانه مستند»

چهارمین برنامه از سلسله نشست‌های «عصرانه مستند» به فیلم «بزم رزم» ساخته سید وحید حسینی اختصاص یافت.

آخرین ها