سینماسینما/ گزارشی از چهارمین روز جشنواره فیلم تورنتو/ از نامه‌ای به سینما تا ساعت‌های دالی

سینماسینما، مهرداد احمدپور-تورنتو: روز چهارم جشنواره تورنتو با فیلمی شروع شد که شگفت‌زده‌ام کرد؛ دالی‌لند ساخته مری هارون، که فیلمهای موفقی مثل من به اندی وارهول شلیک کردم(۱۹۹۶) و روانی آمریکایی(۲۰۰۰) را در کارنامه دارد.

سینماسینما/ گزارشی از سومین روز جشنواره فیلم تورنتو/ از سوگواری تا مفهوم مرگ و زمان

سینماسینما، مهرداد احمدپور-تورنتو: خستگی باعث شد که دیشب قید تماشای فیلم اسپیلبرگ را آنهم در اولین نمایش جهانی‌اش بزنم.

آخرین ها