انتصاب سه مدیر در چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» کیش

ابراهیم حصاری دبیر چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم «موج» در احکامی سه مدیر این دوره جشنواره را منصوب کرد.

آخرین ها