سلفی گرفتن با هنرپیشه های هالیوود /روایت رییس ستاد دیه از مهریه های عجیب و غریب

اینکه می گویند مهریه را که داده و که گرفته، اصلا جدی نگیرید. آدم های زیادی هستند که از فرط احساساتی شدن پای عقدنامه را امضا کرده اند و به سال نکشیده، راهی زندان شده اند. در شرایطی که به دلیل فقدان قوانین مدون برای دفاع از زنان در دعاوی خانوادگی، آنها مجبورند مهریه را […]

آخرین ها