خاطرات بازیگر «سلطان قلب‌ها» از همکاری با بهروز وثوقی و فردین

مهری مهران که روزگاری ستاره تئاتر بود حالا از جفای روزگار و بی‌مهری به هنرمندان می‌گوید.

آخرین ها