مادرانی که در قاب سینمای ایران ماندگار شدند / از رقیه چهره‌آزاد و نادره تا جمیله شیخی

همزمانی روز زن و مادر بهانه‌ای برای یاد کردن از مادران درگذشته سینما و تلویزیون ایران است.

آخرین ها