اختصاصی سینماسینما/ آخرین وضعیت منیژه حکمت از زبان دخترش؛ عمل با موفقیت انجام شد

مهشید آهنگرانی از آخرین وضعیت مادرش، منیژه حکمت و موفقیت آمیز بودن عمل او خبر داد.

آخرین ها