احمدزاده «مهمونی کامی» را برای دانلود در دسترس قرار داد

علی احمدزاده که تا کنون دو فیلم «مهمونی کامی» و «مادر قلب اتمی» را ساخته است در حالی که در تلاش است فیلم دومش «مادر قلب اتمی» مجدد مورد بازبینی اعضای شورای پروانه نمایش قرار گیرد؛ به طور کلی از اکران فیلم اولش «مهمونی کامی» ناامید شده است.

مهاجر «پدیده» احمدزاده را قیچی کرد

تدوین فیلم سینمایی «پدیده» به کارگردانی علی احمدزاده توسط مستانه مهاجر به پایان رسید.

آخرین ها