پاسخ به چند ابهام درباره فیلم‌های متقاضی «فجر۳۹»/ اسناد موجود است

سیمون سیمونیان مسئول دبیرخانه جشنواره سی‌ونهم فیلم فجر درباره ابهام مطرح شده از سوی برخی فیلمسازان مبنی‌بر عدم تکمیل فرم تقاضا برای حضور در این رویداد توضیحاتی ارائه کرد.

صدور چهار پروانه ساخت

شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد.

آخرین ها