امام جمعه تهران: امام باعث شد جوانانی که در صف‌های سینما حضور داشتند به صف‌های بسیج بپیوندند

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه آمریکا کشوری فقیر و گرسنه است، به ترامپ توصیه کرد که بکوشد راه خود را از دولت‌های قبلی جدا ساخته و فرهنگ غلط «جنگ‌افروزی» را به فرهنگ «خدمت مردم آمریکا و مردم جهان» تبدیل کند. به گزارش سینما سینما، موحدی کرمانی خطیب جمعه موقت تهران در خطبه‌های سیاسی […]

آخرین ها