معرفی جدیدترین فیلم رابرت ردفورد/ همکاری با یک خواننده سرشناس

رابرت ردفورد با همکاری بروس اسپرینگستین مستندی درباره اسب‌های وحشی ‌ساخته است.

آخرین ها