برگزاری جشنواره فیلم زمین با رویکرد توسعه پایدار

جشنواره فیلم زمین به دبیری فرهاد توحیدی از ۲۵ تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ با نمایش بهترین آثار در زمینه توسعه پایدار و حفاظت از منابع و با همکاری هنرمندان، کارشناسان و فعالان شاخص و برگزیده کشور و همراهی سازمان‌ها و نهادهای دست‌اندرکار توسعه برگزار خواهد شد.

آخرین ها