مدیرعامل موسسه قرن ۲۱ : VOD تا دو سال دیگر بین مردم جا می‌افتد

مدیرموسسه شبکه نمایش خانگی قرن۲۱، ضمن قدردانی از فعالیت وزارت ارشاد در زمینه توقیف فیلم‌های قاچاق، تصریح کرد در عرض دو سال آینده VOD (سیستم جدید شبکه نمایش خانگی) جای خود را بین مردم باز خواهد کرد.

آخرین ها